- ប្រជុំ​រូបមន្ត​គណិត​វិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​១០ ទី​១១ និង​ទី​១២

ប្រជុំ​រូបមន្ត​គណិត​វិទ្យា​សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​១០ ១១ និង​១២

- គណិត​វិទ្យា​ជ្រើស​រើស​សម្រាប់​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ទី​១០

- គន្លឹះ​គណនា​លីមីត​នៃ​អនុគមន៍

-លំហាត់​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ទី​១២

- លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​​ថ្នាក់​ទី​១២​កម្រិត​មូលដ្ឋាន

- លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​១២​កម្រិត​ខ្ពស់

- អនុគមន៍​ត្រីកោណមាត្រ​

- ពិភព​ស្វីត​ចំនួន​ពិត

វិសមភាព​សម្រាប់​សិស្ស​ពូកែ

- ធរណីមាត្រ​ក្នុង​ប្លង់​សម្រាប់​សិស្ស​ពូកែ​

- គន្លឹះ​ធរណី​មាត្រ​

- កំណែ​លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​កម្រិត​មូល​ដ្ឋាន

- គណិត​វិទ្យា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោកភាគ​១

- គណិត​វិទ្យា​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​២

- គណិត​វិទ្យា​ជុំ​វិញ​ពិភាព​លោក​ភាគ​៣

- គណិត​វិទ្យា​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​៤

- គណិត​វិទ្យា​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​៥

- គណិត​វិទ្យា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​៦

- គណិត​វិទ្យា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​៧

- គណិតវិទ្យា​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​៨

- គណិត​វិទ្យា​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​៩

- គណិតវិទ្យា​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ភាគ​១០

- ១១៧​ លំហាត់​វិសមភាព​ជ្រើស​រើស​

- គណិត​វិទ្យា​ពាណិជ្ជកម្ម

អាំង​តេ​ក្រាល​

អាំង​តេ​ក្រាល

- មរតក​គណិតវិទ្យា សិល្បៈ​នៃ​ការគិត​គណិត​វិទ្យា​

ឯកសារ ​លោក​ លឹម​ សុវណ្ណ​វិចិត្រ​

- កម្រង​លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​កម្រិត​វិទ្យាល័យភាគ​១

- កម្រង​លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​កម្រិត​វិទ្យាល័យភាគ​២

កំណែវិញ្ញា​សា​សិស្ស​ពូកែ​គណិត​វិទ្យា​វ័យ​ក្មេង​ ឧបទ្វីប​បាល់​កង់ ១៩៩៧-២០០៩

កំណែ​វិញ្ញាសា​សិស្ស​ពូកែ​វ័យ​ក្មេង​ឧបទ្វីប​បាល់​កង់​

កម្រង​លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​​ពហុធា​កម្រិត​វិទ្យាល័យ​ ១ កញ្ញា ២០១០​

ពហុធា

កម្រង​លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​នព្វន្ត​កម្រិត​វិទ្យាល័យ សីហា​ ២០០៩

កម្រង​លំហាត់​គណិត​វិទ្យា​នព្វន្ត​កម្រិត​វិទ្យាល័យ សីហា​ ២០០៩

ឯកសារ​ ក្រុម​ជំនាន់​គណិត​វិទ្យា

- វគ្គ​បំប៉ន​គណិតវិទ្យា​យត្រៀម​ត្រឡង​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ទី​១២

- វិញ្ញាសា​គណិត​វិទ្យាទី​១​ប្រលង​ជ្រើស​រើស​សិល្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ទី​១២ប្រចាំ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឆ្នាំ​២០០៩

- វិញ្ញាសា​គណិត​វិទ្យា​ទី​២​ប្រលង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ទី​១២​ប្រចាំ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឆ្នាំ​២០០៩

ឯកសារ​ CAMBOMATHS

- វិញ្ញាសា​គណិត​វិទ្យា​ប្រលង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១១

វីញ្ញាសា​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០១១

- វិញ្ញាសា​គណិត​វិទ្យា​ប្រលង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​លើក​ទី​២ ឆ្នាំ​២០១១

វីញ្ញាសា​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេសលើក​ទី២​ ២០១១

ឯកសារ​លោក​ម៉ុន​ ម៉ន

សន្ទានុក្រុម​គណិត​សាស្រ្ត​អង់គ្លេស​ខ្មែរ

សន្ទានុក្រម​គណិត​សាស្ត្រ​

 ប្រភព៖ Salarean.com

About rckbook

I'm a person who like reading books in free time.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s